Slavimo uz zvuke

Materijali i pribor:  staklene tegle ili bočice sa poklopcima, različiti materijali poput pirinča, markeri, kamenje, pasulj itd.

Odvijanje aktivnosti: Ohrabrite dete da vam pomogne da neke staklene tegle ili boce napunite različitim materijalima, na primer, jednu teglu napunite pirinčem, drugu sitnim kamenjem , drugi pečatima ili perlicama, štapićima itd. Tegle dobro zatvorite poklopcima i uverite se da ih dete ne može otvoriti. Možete ostaviti praznu teglu samo iz zabave. Dajte detetu priliku da se igra sa teglama protresući ih da prave buku sa svakom teglom. Razgovarajte sa detetom o razlici u zvuku koju je proizvela svaka tegla.

Koja tegla je ispuštala najglasniji zvuk? Koja tegla ima najmekši zvuk? Što više razgovarate sa detetom, to se više razvija njegov mozak. Pevanje je još jedan način upotrebe jezika. Zato pokušajte da otpevate pesmu koja se svidela detetu i pratite je zvukovima koje pravite uz teglu. Dozvolite detetu da se zabavi sa teglom i igra se kako mu drago.