Drveće sa pticama

Materijali i pribor: papir za crtanje, vodene boje, četka, plastični tanjiri, sunđer itd.

Odvijanje aktivnosti: Na papiru za crtanje roditelj ili staratelj će nacrtati drvo koje dete treba da ofarba. Takođe, roditelj ili staratelj crta na sunđeru ptice i lišće. Plastični tanjiri se pune željenim bojama za ptice i za lišće. Dete će prvo utisnuti lišće na drvo prethodno natapajući sunđer u zelenu boju. Nakon što se lišće osuši, potrebno je utiskati figuru ptice. Ako ima dovoljno sunđera za svaku boju ptica, nastavlja se utiskivanje ostalih ptica na drveće ptica, ali ako nemate sunđer, nakon svakog utiskivanja treba očistiti sunđer da bi bio spreman za drugu boju (oprezno, sunđer treba dobro osušiti ili iscediti da ne ostane vode).