Spoji krugove sa istom bojom

Materijali i pribor: beli papir A4, boje, olovka, makaze itd.

Odvijanje aktivnosti: Na belom papiru A4 nacrtajte veliki kvadrat, tu se savija papir da bi se formirao kvadrat. Na velikom kvadratu se crtaju devet kvadrata, ili savijajući papir dobija se devet kvadrata. Pitajte dete koliko malih kvadrata ima unutar velikog kvadrata. Predmetom u obliku kruga, nacrtajte krug na sredini dva kvadrata koje će zatim dete ofarbati raznim bojama. U jednom kvadratu sa istom veličinom nacrtajte i male kvadrate (i možete zalepiti na jednom kartonskom papiru da bi platforma postala jača). Papir sa ofarbanim krugovima se seče na kvadrate i zatim se spajaju prema boji koju imaju, stavljajući ih na

drugi papir. Igra se nastavlja po želji deteta.