Aynı renkteki çemberleri birleştirin

Malzemeler ve araçlar: beyaz A4 sayfalar, boya kalemleri, kurşun kalem, makas vb.j.

Aktivite geliştirme: Beyaz A4 kağıda büyük bir kare çizilir veya kağıt bir kare oluşturacak şekilde katlanır. Büyük kareye dokuz kare çizilir veya kağıt katlanarak dokuz kare elde edilir. Çocuğa büyük karenin içinde kaç tane küçük kare olduğunu sorun. Daire şeklindeki bir nesneyle, daireyi iki kare arasına çizin ve ardından çocuğun bunları farklı renklerde boyamasını sağlayın. Küçük kareler de aynı boyutta bir kareye çizilir (ve platformu en güçlü platform yapmak için bir karton parçasına yapıştırılabilir). Renkli dairelerin kağıtları kareler halinde kesilir ve ardından aynı renge göre birleştirilerek bir sonraki kağıda

yerleştirilir. Oyun çocuğun isteğine göre devam eder.