Kuşların yemeği

Malzemeler ve araçlar: çeşitli iplikler, kurutma için mandallar, tepsiler, oyuncak tabak vb.

Aktivitenin gelişimi: Farklı renkteki iplikler alınır ve makasla solucan boyutuna kadar kesilir. Kesilen parçalar bir tepsiye ve bir kaseye veya herhangi bir küçük kaba yerleştirilir. Çamaşır kurutma mandalları ile tek tek yakalanır ve tepsi üzerindeki kaseye yerleştirilir. Başlangıçta solucanlar daha uzun süre için yakalanır, solucanların yakalanması ise hızlanır. Örneğin, bir dakika içinde kaç tane solucan yakalanabileceğini hesaplayın.

Oyun çocuğun isteğine göre tekrarlanır.

Ayrıca çocuğun isteğine göre solucanlar, aniden bir kuş gelip küçük kuşlara yiyecek yolladığında boncukları iple çekerek ve onları yürüyor gibi bir boyunduruk ile hareket ettirerek çalışılabilir.