Puzimo/hodamo gradom

Odvijanje aktivnosti: Na podu danas napravite raskrsnicu ili gradsku ulicu, ili kružni tok (štagod vi želite). Na njih stavite jedan ili dva znaka, na primer znak STOP. Zatim lutajte ili šetajte ulicama,  raskrsnicama, krugom koji ste stvorili poštujući znak STOP. Uradite to dok vaše dete gleda, a zatim to učinite sa detetom. Podstaknite ga da se proteže, hodajte do kraja.
Možete staviti bebu u kartonsku kutiju ili drvenu gajbu i gurnuti je. Ako je dete malo, možete ga staviti i na ćebe i povući. Možete zatražiti od deteta koje već hoda da gurne kartonsku kutiju u koju je postavilo sopstvenu igračku ili lutku.