Čestitka za druga/ drugaricu

Materijali i alati: beli list A4, list zelene boje, dugmadi različitih boja, lepak itd.
Odvijanje aktivnosti: Razgovara se sa detetom pitajući „Kome od drugova/drugarica ćeš čestitati? Šta vaš drug/ drugarica najviše voli? “ itd. Uzima se beli list A4 i preklapa se na pola. Na parčetu papira, pola A4 papira, crta se želja druga/ drugarice. Nakon crtanja i bojenja čestitke, dete zalepi rad na sredinu papira koji se zatvara. Na koricama čestitke napravi se jelka. Dete kopira svoju ruku i zatim je seče. Nakon sečenja zalepi je na korice i modelira je dugmadima.

Po želji, dete napravi i druge čestitke sa drugim materijalima i idejama.