Nastavi i ti

Sredstva i materijal: Za ovu aktivnost nije potreban materijal

Odvijanje aktivnosti: Za današnju aktivnost koristićemo priču koju je stvorio sam roditelj ili zakonski staratelj kako bi pozvao dete da pronađe njen nastavak. Npr.: „Ja i ti ćemo ići u prodavnicu, šta trebamo da uradimo pre nego što odemo? Sad smo stigli u prodavnicu, šta trebamo uzeti pre ulaska u prodavnicu?“ Dete odgovara. Zatim nastavite da detetu postavljate ovo pitanje: „Kada smo u prodavnici i shvatimo da smo zaboravili novčanik kod kuće, šta treba da radimo sada? Prihvatite bilo koji odgovor deteta, dok u prodavnici želimo da kupimo vodu, hleb i jaja. Uzimajući jaja, jedna pada na zemlju i slomi se. U ovom slučaju, pitajte dete šta treba da radimo.

Prihvatite bilo koji odgovor deteta. Možete stvoriti situacije u kojima dete treba da koristi i magične reči. Npr. nakon što platite, tražite od deteta da se zahvali prodavačici ili zatraži pomoć kada mu se slomi jaje.