Golub želja

Materijal i sredstva: beli papir ili karton, olovka, makaze i nalepnice (stikersi) ako ih imate kod kuće. Ako ne, možete koristiti komadiće papira koji se mogu lepiti lepkom ili u njegovom odsustvu napravite lepak vodom i šećerom ili vodom i brašnom.

Aktivnost–  S obzirom da će vašem detetu biti teško da nacrta goluba, pomozite mu da nacrta goluba na belom papiru, kartonu ili belom platnu.

Dete je osoba koja će tražiti od svakog člana porodice da formuliše rečenicu sa pravima koja ima u kući, kao i jednu želju. Zatim dete dobije poruku i stavlja je na telo goluba. Dok dete lepi poruku, član porodice treba da glasno ponovi ono što je napisao. Svi članovi mogu opisati jedno ili više prava koja moraju biti postavljena na telo goluba i samo jednu želju. Dete, po završetku poruka, po želji ukrašava telo goluba bojama. Završenog goluba, dete treba da postavi na neko mesto u prirodi, tako da može slobodno da leti i ispunjava želje članovima porodice.

Ova aktivnost se takođe može odvijati i na platnu, gde svako upisuje svoja prava, a zatim može biti postavljeno kao porodična zastava na nekom mestu kod kuće. Na ovaj način dete će imati životno sećanje, jer je doprinelo zastavi porodičnih prava.