Jelka je došla u našu kuću

Materijali i alati: karton, boje.

Odvijanje aktivnosti: Danas napravite svoju novogodišnju jelku zajedno sa detetom. Potrebno je samo nabaviti neke kartonske pakete za pravljenje jelke.

Karton možete iseći u trougao ili možete napraviti tri paketa u različitim oblicima i rasporediti ih u skladu sa pravom veličinom.

Dozvolite detetu da jelku oboji po želji.

Zatim čitajte dečiju pesmu: