Za i protiv

Materijal i sredstva:veliki beli papir ili platno, vodene bojice. U njihovom odsustvu mogu se koristiti prirodne boje pripremljene u prethodnim aktivnostima. U međuvremenu se mogu koristiti različite boje koje imate kod kuće.

Odvijanje aktivnosti: Za ovu aktivnost dete će koristiti dve boje koje će samo dete izabrati, jednu boju koristi kad god se slaže sa onim što mu roditelj ili zakonski staratelj/ka kaže, a drugu kad god se ne slaže. Zbog toga on/ona crta svoje dve ruke na jednom listu. Jednu ruku oboji jednom bojom, a drugu drugom bojom. Seče ih makazama i postavlja im po jedan štap ili bilo šta ima kod kuće. Budući da je ova aktivnost povezana sa pravima deteta, roditelji i zakonski staratelji su dužni da govore jednostavnim jezikom o osnovnim pravima deteta, ali da bi detetu bilo privlačno, dajte primere kršenja prava, npr. deca imaju pravo da se redovno hrane – roditelj može reći suprotno – roditelji ne treba da brinu o ishrani dece.

Kada se slože, podiže ruku sa odobravajućom bojom, a kada se ne slaže, podiže ruku sa suprotnom bojom. Zbog uzrasta deteta pozovite se na pravo na igru, zdravstvenu zaštitu, roditeljsku brigu, jednakost i zaštitu. Dok razgovarate o pravima, obavezno razgovarajte i o odgovornostima deteta.