Evet ve hayır

Materyaller ve aletler: büyük bir beyaz kağıt veya kumaş, sulu boya. Bunların yokluğunda, önceki aktivitede hazırlanan doğal boyalar kullanılabilir. Bu arada evde sahip olduğunuz farklı renkler de kullanılabilir.

Aktivitenin gelişimi: Bu aktivite için çocuk, kendisi seçtiği iki rengi, ebeveyni veya yasal vasisinin söylediklerini kabul ettiğinde bir rengi kullanır ve kabul etmediğinde ise diğer rengi kullanacaktır. Bunun için iki elini bir kağıt parçasına çizer. Bir elinizi bir renkle, diğerini ikinci renkle boyar. Onları makasla kesip bir çubuk ya da evde ne varsa ona koyar. Bu etkinlik çocuk haklarıyla ilgili olduğundan, ebeveynlerin ve yasal vasilerin çocuğun temel hakları hakkında basit bir dille konuşmaları, ancak bunu çocuk için çekici kılmak için hak ihlallerine örnekler vermeleri gerekir, örn. çocukların düzenli beslenmeye hakları vardır – ebeveyn tersini söyleyebilir – ebeveynler çocukların yiyeceklerine bakmamalıdır. Kabul ettiğinde elini onay rengiyle kaldırır ve aynı fikirde olmadığında elini diğer renkle kaldırır.

Çocuğun yaşı nedeniyle oyun oynama, sağlık bakımı, ebeveyn bakımı, eşitlik ve koruma hakkına atıfta bulunur. Hakları tartışırken, çocuğunuzun sorumluluklarını da tartıştığınızdan emin olun..