Boje mog leptira

Danas započnite igru sa jednom zagonetkom kako biste stimulisali razmišljanje deteta:

„Veoma je lepa i krilata, stoji na cveću a nije pčela“ (Leptir)

Pogledajte neku sliku leptira u knjigama ili internetu. Komentarišite kako izgleda. Pitajte dete: kako možemo da i mi nacrtamo leptir kako bi imao jednaka krila? Kako bi imala iste boje ili tačke u oba krila? I maš li neku ideju?

Uzimaju se dva bela lista A4. Jedan uzima roditelj ili staratelj i drugi dete. Papir se savija na dva dela.

Papir savijamo deljenjem na pola kako bi bila jednaka. Kada su obe strane jednake, one su simetrične. Crta se leptir i zatim se seče u nacrtanim linijama. Dete prati korake rada. Nakon sečenja se boji samo jedna strana vodenim bojama. Tako vlažna se savija spajajući je sa drugom stranom. Pritisnite je rukom trljajući je prstima i zatim je otvarajte pokazujući detetu kako su boje jedne strane izašle na drugu stranu. Sada su krila leptira ista ili simetrična.