Kako je lepa priroda sa cvećem

Crtanje, sečenje, pravljenje enigme razvijaju motorne veštine, koordinaciju mišića na  rukama i prstima koje su deo sveukupnog razvoja predškolskog deteta.

Crta se priroda sa cvećem po želji deteta. Pre nego da počne da crta dete, stavlja se prostor za crtanje brojeva od 1 do 10. Boji se rad i roditelj ili staratelj lenjirom deli na deset delova crtež crtajući linije olovkom. Dete crta brojeve od 1 do 10 i seče na komade crtež. Nakon sečenja crteža, dete spaja isečene delove crteža radi ponovnog formiranja crteža kao ranije. Aktivnost se ponavlja mešajući delove kako bi se ponovio spojili onoliko puta koliko dete bude želelo .