Klikoni këtu për të shkarkuar aktivitetet e muajit Prill në paisjet

Aktivitetya e qhoneske Aprilo

May tele shay te arakhen o aktivitetya e qhoneske Aprilo vash o grupe e bershenge 0-6 bersh ani forma PDF.