Zorakera o angushya

Adive situmen duy shaipya vash khelipe :

  • Phereni yekh tasi e astarna e sheyengo thay khetane e qhavorencar besheni thay decisineni ani rig e taseski….mekheni e qhavore te tentinel te kerel korkore. Ini te sine kay vastinla sol duy, sito regularuno…ov/oy siklola…
  • Ani yekh kutia e kundrengi e ulavde kapakoa, thay nesave kapakya e shishengo vay kavanoezya kreirineni o avutne khelipe thay mothaveni e qhavoreske so manglape te keren odolea.