Zalivanje cveća

Materijali: biljke i boce sa raspršivačem

Priprema za ovu igru je vrlo jednostavna. Sve što vam treba je cveće ili biljke koje imate kod kuće, u dvorištu ili u parku i bočica sa raspršivačem.

Možete obavljati aktivnost unutra i napolju.

Prvo razgovarajte sa detetom da su potrebni voda i sunce za uzgoj cveća i drugih biljaka. Pokažite da se biljke napolju uglavnom zalivaju kišom, dok one unutra zalivate vi. Zatim napunite bočicu sa raspršivačem vodom i recite detetu da će danas biti ono koje će zaliti cveće i biljke napolju. Pokažite mu kako se koristi bočica tako što ćete vežbati na njoj i pokazati mu kako se drži. Dozvolite detetu da prska cveće, travu, biljke i drveće pokazujući kako im to pomaže da raste i živi dajući im vodu.

Ako vaše  dete ima poteškoće sa manipulisanjem bočicama sa raspršivačem, aktivnost možete obaviti pomoću obične kante za zalivanje ili bočice.