Zalivamo cveće u prirodi

Deca se vole igrati vodom …. danas izađite zajedno u dvorište, ili u park ili na  balkon svoje kuće, gde ima cveća, biljaka ili drveća.   Ponudite detetu odgovarajuću bočicu za ruku. Napunite bocu vodom i napravite nekoliko rupa na njenom poklopcu kako se voda ne bi previše prosula. Ostavite da zalivate bilo koje biljke, cveće, drveće koje vidite u parku ili dvorištu. Čak i ako je dete malo, držite ga u naručju i dozvolite mu da samo zaliva cveće ….