Vidim i kažem

Odvijanje aktivnosti: Ako nema padavina, izađite danas zajedno u grad/selo. Zaustavite se i recite detetu o  različitim stvarima oko sebe kako ih imenujete i opisujete. „Vidiš li zgradu? Ovo je bela zgrada. Vidiš li loptu? Lopta je plava. Ovde je dete. Veliko je. Vidiš li cvet?, Vidiš li sneg? itd. “.
Ovo će pomoći detetu da izgradi svoje jezičke  veštine, a istovremeno jača vašu vezu.
Ovu igru možete igrati i kod kuće sa predmetima koji su u blizini. Jednom kada pronađete predmet, zatražite od deteta da pronađe drugi predmet. Počnite od predmeta koji su detetu poznati, a nastavite sa drugima. Nije važno ako dete ne izgovori ime predmeta koji pokazujete ili ga opisujete.
Možete se igrati i tako što ćete lice prekriti pokrivačem i ukloniti ga … .. beba će uživati u tome da vam lice vidi ponovo i ponovo.