Maca i miš

Odvijanje aktivnosti: Igrajte ovu zabavnu igru sa svojom bebom iz zabave i istovremeno vežbajte velike mišiće svoje bebe.
Recite detetu da ćete igrati igru u kojoj ste mali miš, a on je mačka koja će vas pratiti. Recite da je miš zvuči „skuik skuik“, a mačka: „mjau, mjau“.
Sedite na pod i recite: “Ne možeš me uhvatiti!” Počnite da puzite brzo i podstaknite dete da to sledi oponašajući pokrete mačke i mjaučući. Puzite iza nameštaja, ispod stolova i u različitim prostorijama.
Kada vaše dete razume igru, zamenite uloge.
Razgovarajte sa detetom o tome kako miševi žive u stajama (u selima) i da mačke često pomažu farmerima da love miševe kako ne bi oštetili žito ili drugu hranu.