Vetar duva

Očekivani rezultat: Dete crta vetar nogama prema svojoj mašti

Materijali i alati: tabla sa listovima (eng. flipchart) (ili neki beli papir od kartona ili hamer, olovka, lepak za papir)

Odvijanje aktivnosti: Uzmite veliki papir ili hamer i lepite na zid lepkom. Dete stavlja olovku između palčeva i crta vetar prema svojoj mašti. Takođe može da crta i oblake i kapi kiše, ali samo ako to želi. Dete može i da oboji crtež. Po završetku posla dete komentariše svoj crtež.

Crtež možete ostaviti nekoliko dana na mestu gde je nacrtan ili na određenom mestu kao izložba.

Podstaknite dete da koristi i drugu nogu i da nacrta još crteža.