Unë ndjek lojën tënde

Zhvillimi i aktivitetit: Sot uluni së bashku me fëmijën dhe ndiqni gjithçka që ai/ajo bën. Lejojeni ta drejtojë lojën dhe ju imitoni veprimet dhe lëvizjet e tij/saj. Edhe nëse veprimet duken të thjeshta, përpiquni t’i  bëni ashtu siç i bën fëmija, duke i treguar që po e përcillni. Kjo do ta rrisë iniciativën dhe të kuptuarit tuaj të përbashkët.