U cvećari

Materijali i pribor:  Cveće od raznih (neživih) materijala, kartonski ili običan papir, olovka, makaze itd.

Odvijanje aktivnosti: Uzmite jedan živ cvet i jedan plastični i razgovarajte sa detetom pitajući ga: kako se zovu? Da li su isti? Gde se razlikuju? Gde kupujemo živo cveće?

Uzimajte običan papir i nacrtajte razne krugove u raznim veličinama i njima nacrtajte brojeve – kovanice evra. Na jednom ćošku u sobi improvizujte cvećaru gde na svaki cvet, koji ste napravili od običnog papira, stavite cenu (od 1 do 7 evra).

Igrajte igru „U cvećari“, gde se uloge između roditelja/staratelja i deteta menjaju, od prodavca postaje kupac i obrnuto.

Dobar dan!

Izvolite!

Koliko košta ovo cveće?

Kaže, npr: dva evra.

Roditelj/staratelj daje detetu dva evra a on gleda da li novac odgovara ceni cveća itd.

Igrajte dok se ne prodaju sva cveća i menjajući uloge.