Çiçek Mağazasında

Malzemeler ve araçlar:  Farklı malzemelerden (gerçek olmayan) çiçekler, karton veya basit kağıt, kurşun kalem, makas vb.

Aktivite geliştirme: Canlı bir çiçek ve plastikten bir çiçek alın ve çocukla konuşarak sorun: aldıklarımızın adı nedir? Bunlar aynı mı? Farklı oldukları taraflar hangileridir? Canlı çiçekler nereden alıyoruz?

Basit kağıtlar alın ve farklı boyutlarda farklı daireler çizin ve onlarda sayıları – Euro parasını çizin. Odanın bir köşesinde, kağıttan işlenilen her bir çiçeğe fiyat yerleştirerek (1 Euro’dan 7 Euro’ya kadar), bir çiçek mağazası emprovize edilir.

Rollerin ebeveyn / vasi ve çocuk arasında, satıcıdan alıcıya ve tam tersi olarak değiştirildiği, ‘’Çiçek dükkanı’’ oyunu oynanır.

İyi günler!

Buyurunuz!

Bu çiçeklerin fiyatı ne kadar?

Örneğin: iki avro, der.

Ebeveyn / vasi onu verir ve çocuk para biriminin çiçek fiyatındaki sayı ile aynı olup olmadığını bakar vb.

Tüm çiçekler satılıncaya kadar ve rolleri değiştirene kadar oyun oynanır.