Sedam cvetova za 7. Mart

Materijali i pribor:  beli list A4, obojeni listići, makaze, lepak, olovka, boje.

Odvijanje aktivnosti: Razgovarajte sa detetom pitajući ga: koje praznike nam donosi mart? Kako ih slavimo? Kojim rečima ih čestitamo? Koji praznik se slavi prvi? Koliko voliš učiteljicu? Koliko cvetova treba da spremimo za 7. Mart? itd.

Uzima se beli list A4 i nacrtaju se sedam cvetnih stabala. Biraju se listići u boji po želji deteta, a roditelj ili staratelj ih savija u kvadrat u veličini koja je dovoljna za sedam cvetova u belom listiću. Roditelj ili staratelj oblikuje jedan cvet i zatim, zajedno sa detetom, za svako savijanje koje radi roditelj ili staratelj, dete prati korake savijanja. Nakon savijanja, lepkom se lepe na vrhu cvetnih stabala. Prilikom oblikovanja svakog cveta pitajte dete: koliko je cvetova napravio? Koliko još treba napraviti da ih bude sedam? I tokom lepljenja cvetova u belom listiću pitajte dete kako će ih zalepiti na belom listiću. Probajte da, pre nego što se zalepe lepkom, budu postavljene na željenim mestima, u kombinaciji boja cvetova.

Po želji, možete naučiti pesmu „Mojoj učiteljici“

Uvek si u mom srcu / uvek ću te voleti / draga učiteljice, kao majka si za mene. Najlepše cveće od srca ti poklanjam / i praznik 7. Mart ja ti čestitam.