Očekivani rezultat: Dete izražava interesovanje za učenje o magnetima i onome što oni privlače.

Materijali i sredstva: magneti, igračke/razni predmeti od različitih materijala, dve korpe ili plastični/kartonski tanjiri itd.

Razvoj aktivnosti: Zajedno sa detetom prikuplja se nekoliko igračaka/sitnica od različitih materijala (drvo, plastika, gvožđe itd.). Uzimaju se dve prazne korpe i od deteta se traži da redom uzme igračke i prikupljene predmete. One koje magneti privlače stavljaju se u jednu korpu, a one koje ne privlače stavljaju u drugu korpu. Nakon razvrstavanja svih prikupljenih igračaka i predmeta, dete može napraviti još jednu podelu gde su neke stvari napravljene od dva materijala: drvo-gvožđe, ili gvožđe-plastika.

.