Očekivani rezultat: Dete pokušava pronaći predmet koji nedostaje i ne odustaje ako mora pokušati nekoliko puta

Materijali i sredstva: igračke ili razne sitne predmete koji se nalaze u kući, tacna i peškir ili kuhinjski salveta

Razvoj aktivnosti: Igra je vrlo jednostavna i ne zahteva nikakvu pripremu. Dovoljno je uzeti neke male igračke ili sitnice koje se nalaze kod kuće. Igračke ili predmeti se stavljaju na tacni i od deteta se traži da pažljivo pregleda predmete i zapamti svaki od predmeta pre nego što ih pokrije salvetom ili peškirom. Sa rukom u peškiru uzima se predmet/igračka, povlačeći ga tako da ga dete vidi. Nakon povlačenja igračke/predmeta, od deteta se traži da pronađe ko nedostaje. U nastavku igre mogu se uvoditi nove igračke/predmeti jedna po jedna, ali se moraju menjati i uloge deteta/roditelja (staratelja).

.