Shëtisim së bashku

Zhvillimi i aktivitetit: Sot dalim në shëtitje së bashku me gjyshërit edhe nëse koha është pak e ftohtë. Gjatë shëtitjes bisedoni me fëmijët së çfarë po shohin në park. Lejoni fëmijët të hulumtojnë në park/oborr, të prekin gjethet, shkopinjtë, gurët, etj.