Da zajedno prošetamo

Danas idemo u šetnju sa bakom i dekom čak i ako je vreme malo prohladno. Tokom šetnje razgovarajte sa decom o onome što vide u parku. Pustite decu da istražuju park / dvorište da dodiruju lišće, grane, kamenje.