Sadnja u polju

Materijali i pribor: smeđe testo (za bojenje testa možete koristiti kafu ili kakao), razno semenje poput pasulja, kukuruza, graška ili veće komade različite hrane koji mogu ostaviti tragove na testu.

Odvijanje aktivnosti: Razgovarajte sa detetom da u selima postoji puno zemlje na kojoj se može saditi voće i povrće. Pokažite da ćete se danas igrati sa testom i pretvarati se da je testo zemlja i da ćete saditi različito seme. Dajte detetu malu količinu smeđeg testa i semenki ili komada različitog voća i povrća. Pokažite detetu pokazujući kako se širi testo na ravnoj površini i podstaknite dete da učini isto. Zatim „zasadite“ polje voćem i / ili povrćem. Mala deca će prirodno ugnječiti seme ili komade voća / povrća u testu i ponovo ih ukloniti. Razgovarajte sa detetom o tragovima koje svaka namirnica ostavlja na testu. Je li kvrgav? Da li su grudvice velike ili male? Da li su brojevi iste ili različite? Itd. Ostavite dete slobodno da se igra prema njegovoj želji i mašti sa pripremljenim materijalom i nemojte intervenisati da „ispravi“ svoju igru.