Pronađi gde je?

Materijali i pribor: Karte koje imate u ilustraciji koje sprema dete crtajući svaku u jednom komadu papira u obliku karte.

Odvijanje aktivnosti: Današnju aktivnost je potrebno uraditi u prirodi, i to je rezime prolećnih aktivnosti. Roditelj treba da osigura da svaka od karata bude pripremljena najpre od strane deteta. Pokažite detetu slike i recite mu da napravi šest karata pre nego što bude izašao od kuće, crtajući u svakoj jednu od ilustrovanih slika. Zatim, zajedno sa roditeljem, dete treba da izlazi u prirodu i da stavi svaku od karata tamo gde im je mesto u prirodi, npr. pticu treba staviti u gnezdo, zato je potrebno napraviti malo gnezdo i tu staviti kartu sa pticom. Pečurkama je potrebna zemlja, i dete treba da je stavi u zemlju. Za svaku sliku je potrebno pronaći mesto koje je im je potrebno da rastu ili žive. Danas dete treba da koristi svoju kreativnost i veštine za snalaženje u životnoj sredini.

Možete napraviti posebno mesto u prirodi gde dete može stvoriti jedan zajednički ambijent za sve slike koje ima u kartama. Takođe, roditelji treba da razgovaraju o međusobnoj povezanosti predmeta dok rade ovu aktivnost. Na primer, „Zašto je pčeli potreban cvet?“ Dete možda neće znati razlog, stoga će mu roditelj pomoći tako što će mu pojasniti.