Put do škole

Materijali i alati: Igračke deteta

Razvoj aktivnosti – Razgovarajte sa detetom o tome gde se nalazi kuća ili stan? Koji su predmeti u blizini kuće/stana? Ukoliko idemo u školu, gde treba da prođemo? Koji su objekti u blizini škole? itd. Razgovor u kome je opisan put od kuće do škole, uzimajući kao predmete ono što je detetu poznato, npr. kod pekare, iza pozorišta, blizu radnje, u zavisnosti itd.

Igračke se uzimaju i simulira se put do škole. Postavlja se igračka koja predstavlja kuću, igračka koja predstavlja objekat u blizini kuće, pa se tako na putu do škole detetu postavljaju poznati objekti do škole, pri čemu se postavlja igračka koja predstavlja školu. Jednom kada se igračke koje predstavljaju objekte postave, dete opisuje put, npr. polazim od kuće u školu, nakon što prođem zelenu pijacu moram da hodam malo dalje do autobuske stanice, vraćam se do prodavnice „Bleta”, a posle kraćeg hoda vidi se moja škola u blizini biblioteke.

Podstaknite dete da se priseti što više objekata koliko se nalazi na putu do škole.

Po želji deteta, može se i nacrtati put od kuće do škole.

Radni list preuzmite OVDE.