Kamion za čišćenje

Materijali i alati: Razni materijali koji se mogu naći u vašoj kući, npr. komadići papira, plastične flaše, čepovi, kutije od cipela ili druge stvari za koje mislite da mogu napraviti smeće.

Razvoj aktivnosti:Roditelj/staratelj u uglu sobe stvara nered sa smećem načinjenim od različitih materijala koje je pronašao kod kuće. Dete se podstiče da, kamionom igračkom (ukoliko nema kamiona, može se napraviti iz kutije za cipele, na koju su točkovi postavljeni sa plastičnim čepovima za boce), da ukloni smeće i baci ga u kantu za smeće. Nakon čišćenja mesta, roditelj detetu kaže da je mesto već čisto i pitanjima može podstaći dete da opiše promenu.

Na taj način roditelj/staratelj može pojačati detetovu odgovornost da stvari baca na pravo mesto, čak i kada se nalazi u okruženju van kuće. Detetu se mogu pomoći u pitanjima kao što su: gde treba baciti papir od čokolade? gde baciti praznu flašu od vode? Itd.