Proslavimo dan Zemlje

Izađite sa decom u prirodi i tražite od njih da posmatraju sve, i naravno da igraju i da uživaju.
Kod kuće im recite da je danas dan Zemlje i da u vezi s tim zajedno možete sprovesti sledeće aktivnosti:
– Možete napraviti zajednički projekat za čuvanje Zemlje.
– Možete obojiti figuru globusa.
– Zemlju možete napraviti od zelenih i plavih čepova za flaše.
– Stablo voća možete napraviti pomoću čepova za flaše, pamuka ili od bilo kojeg drugog materijala.
– Globus možete napraviti plastelinom/testom.
– Možete čitati zajedno ili izmisliti priču o Zemlji i njenoj zaštiti.
– Možete jedan-drugom pričati šta svako od nas treba uraditi da čuva Zemlju/globus.
– Možete zajedno pevati ili naučiti malu pesmicu o Zemlji, kao što je ova, npr.:

Ona je jedna i druge nema,
Koja je punjena lepotom,
Ja i ti i svi zajedno

Produžujemo joj život i blagostanje.