Ljubav prema priči

Danas idite sa detetom do ćoška/kutka gde ispričate bajke, izmišljate priče ili čitate knjige zajedno. Vi ste sada već izradili raspored priče/raspored čitanja sa svojim detetom, bez obzira na to kojeg je uzrasta on/ona.
U zavisnosti od uzrasta deteta:
– Čitajte naglas glumeći bajku ili priču koju možete sami da izmislite. Pokušajte da budete dobar/dobra glumac/ica prilagođavajući svoje glasovne i pokrete tela sa pričom koje čitate ili ispričate.
– Uključite svoje dete u ‘priču/čitanje’ na njegov/njen način [iako dete još uvek ne govori jasno] tako što ćete tražiti da vam kaže šta vidi na slici u priči.
– Pitajte svoje dete: Da li ti se dopala priča ili bajka? Koji deo ili lik ti se najviše dopao i zašto? Koje je bilo najlepše ili najčistije mesto?

Ljubav prema knjigama i čitanje veoma su važna za dečiji razvoj. Ta se ljubav gaji vrlo rano… kada je beba u majčinoj utrobi.

Ova aktivnost razvija ljubav prema knjizi i čitanju, kreativnosti i komunikaciji, pozitivne emocije i osetljivost.