Priča listova

Očekivani rezultat: Dete sprema svoju priču prema listovima „likova“ koje je izradilo

Materijal i sredstva: razno lišće, flomaster ili vodene boje, makaze, lepak.

Odvijanje aktivnosti: Dete zajedno sa roditeljom ili starateljom sakupljaju razno lišće u dvorištu ili u parku. Od sakupljenog lišća dete bira jedan list za određeni lik, npr. vuk, oboji ga flomasterima ili vodenim bojama crtajući mu lice, ili ako ne može da se crta na listove sa flomasterima koje imate kod kuće, izbušite olovkom rupe za oči i usta. Izaberite listove za likove onoliko koliko dete želi, ali ne manje od dva, jer likovi treba da komuniciraju međusobno. Nakon izrade željenih likova, dete stavi naslov priče, npr „Ptica list sa svojim mladuncima“. Na početku roditelj ispriča kratku priču sa svojim likovima a dete postaje gledalac, zatim menjaju uloge gde dete preuzima glavnu ulogu, dok se priča nastavi prema detetovoj mašti. Roditelj ili staratelj igra ulogu gledaoca. Što više gledalaca ima, to je bolje jer će dete biti motivisanije da ispriča svoju priču.

Ukoliko dete želi da doda nove likove, recite mu da može da crta likove prstima, može da koristi automobil igračku ili lutku koju ima kod kuće. Dodavanje predmeta u priči daje igri kreativnost.

Podstaknite dete da zamišlja i druge priče sa drugim likovima.