Lišće je pokrilo zemlju

Očekivani rezultat: Dete sortira lišće po boji.

Materijali i alati: različiti listovi, konci različitih boja za stvaranje kruga zajednice, npr.

Odvijanje aktivnosti: Izađite sa detetom u dvorište ili u najbliži park gde se može sakupljati otpalo lišće. Listovi se sakupljaju iz svih boja koje se nalaze na zemlji. Zatim pitajte dete koje su boje sakupljeni listovi? Koji su isti po boji?

Negde na zemlji na površini parka, raznim koncima ili konopcima ili tankom drvenom grančicom koju nađemo na zemlji, uzimamo tako da stvorimo niz gde će biti postavljeni listovi iste boje. Prilikom sortiranja lišća po boji, dozvolite detetu da izabere kako će poređati listove na tankoj grani, sortiraće ih ili će razmišljati da ih poređa svojom kreativnošću (u ovom uzrastu treba ići sa što manje direktivnih uputstava u aktivnosti, detetu treba dati maksimalan prostor za kreiranje ideja, roditelj samo treba da usmeri materijal i temu za taj dan, a sve ostalo da bude deo kreativnosti deteta).

Radni list: Rad  obojite po