Potrebni materijali: Papir, različite boje, makaze.

Aktivnost: Emocionalni razvoj u ranom detinjstvu je i više nego neophodan. Dakle, hajde da naučimo emocije zabavljajući se zajedno sa decom u igri. Obojimo parčiće papira rukama i nogama u tri boje, kako bi dete uspostavilo vezu i identifikovalo, imajući na umu aktivnost. Moramo imati odgovornu osobu koja će voditi druge u igri. Postavljamo male papire na zemlju i objašnjavamo detetu koje boje predstavljaju emocionalno stanje. Zelena boja predstavlja osećaj sreće i radosti, žuta predstavlja upozorenje na pojačanu emociju da se osećate iznenađeno, a crvena boja predstavlja emocionalno stanje prevelike uznemirenosti. Deca će identifikovati koju emociju doživljavaju putem izraza lica. Poželjno je da bude od 2 do 3 osobe, da se emocije mnogo više dožive. Ova aktivnost će biti prilično interesantna za decu ovog uzrasta.