Potrebni materijali: Za realizaciju ove aktivnosti nisu potrebni materijali.

Aktivnost: Pevajte pesmu o emocijama, kako bi deca shvatila svaku vrstu emocija koja će uslediti. Deca vole pesme, zato što im sama pesma daje emocije, a time razvijamo dobre društvene i emocionalne sposobnosti.
Naučiće da prate ritam pesme zajedno sa svojim pokretima tela i izrazima emocija.
Npr.
Ukoliko si srećan, tapši rukama;
Ukoliko si tužan, dodirni glavu;
Ukoliko si srećan, pucni prstima;
Kako se pesma ponavlja, učinite je još brže i ne prekidajte sve dok se pesma ne završi.