Mangle sheya: na manglape nisavo matriali vash realizipe e aktivitetesko

Aktiviteto: këndoni këngën e emocioneve për të kuptuar fëmijët cdo lloj emocioni që do t’u vie në vazhdim. Gilaveni e gili e emociyengi vash te lenkan o qhavore sakoya emociaya kova si te ovel ano diklaripe.
Qavore kamena o gila, feriso korkoro e gili dela emocie, thay ayeka evolviringyona o janipe odola shukarne sociyalune thay emocionalune.
M.S:
Te sinay tu loshalo mar tu te vasta,
Te siyan tu holamo qalav to shero
Te siyan tu loshalo pharar te parmakya
Kote si te yaveringyol e gili, kereno odova ini may sig thay ma qahoveni ji kay na agorinla e gili.