Potrebni materijali: Plastične ili papirne čaše, tempero boje.

Aktivnost: Sposobnost da se izgradi objekat sa kockama, izgradnja sa lego kockama jedna po jedna ili izgradnja sa drugim objektima je sposobnost koja treba da se razvija u ovom uzrastu. Ovo se upravo odnosi na vizualnu motoričku sposobnost.
Sada možete uzeti nekoliko papirnih ili i plastičnih čaša i da prvi počnete da gradite objekat u obliku piramide, objašnjavajući korak po korak kako ih treba postaviti jednu preko druge, imajući dobru ravnotežu u fizičkom smislu.
Pokušajte da napravite što je moguće veću piramidu. Vaša deca će slediti vaš primer, takođe oni mogu da promene oblike objekata koje žele da grade.
Potrudite se da obojite čaše bojama koje vam se najviše sviđaju, vodeći dodatno računa tokom farbanja. Vodite računa da četkom ne oštetite čašu, farbajte polako sa tempernim bojama.
Važno je da dete drži emocije pod kontrolom, ima dobru ravnotežu i da postane nezavistan tako što će uspeti na što bolji način da koordiniše motoričke-vizualne sposobnosti.