Potrebna sredstva: dva bela hamer papira, papir a4 u boji i lepak.

Aktivnost: Postavite na podu dva bela hamer papira, zalepite ih lepkom da ne bi klizali. Na rubovima hamer papira stavićete listiće u boji, kako bi dete koje se nalazi ispred vas imao tačan model, ostajući na istom položaju tela. Biće veoma zabavno, jer će dete osim razvoja motoričkih veština, takođe će naučiti i boje koje još ne zna. Dete će ih kroz igru zapamtiti i biće privlačnije jer će vas dete oponašati. Dakle, dete će dodirivati samo boje koje vi dodirujete, ako dete bude pobrkalo boju znači da je izgubio u igri. Vodite računa da budete jasni u davanju instrukcija.