Naturaluni todina

Gatisargyoveni vashte nikyoven avri ani natura thay te decisinen e qhavore ano vast yek lil lepakoa kola lepatingyona kotar o uqipe.

Adive ov/oy si te kerel naturaluni todina – belenzika,  vash peske thay vash sa familiyake reprezentya.

Vash akava shay te  iklon ano parko vay ano boro thay te  keden  so qhigode so e natyra dela thay te decisinen ano lepako kola silen ano vast(vash o sebepi e lepakosko, odola shay lepatingyona ano bulynziko).

Qhavoro shay te kedel qar , patrenya e frutyenge, rovlika tikne, kotora e luludyenge vay luludya kola si pherde,thy. [mjafton që të jenë të sigurta]

*si manglo kay te oven sigurime). Qhavoro shay te kerel adive yek naturaluni kunora adive.   Mekeni ne kedel nesave rovlika vay vay porya e luludyenge. Sa akala decisinena ano yek shiriti e lilesko kote si decisimo yek lepako. Ashutineni vash te beraberinel o kotora ano agor e lilesko sar si pe bayrovipe e sheresko thay ov/oy si te ovelole piri kunora olako/plesko naturaluni.