Naša prava

Materijal i sredstva:papirni ili plastični tanjiri (ili kartonski papir isečen u krugove), vodene bojice (ili papir u boji) itd.

Odvijanje aktivnosti: Razgovarajte sa detetom o tome šta misli o svojim pravima, npr. Koja su tvoja prava? Kako treba da poštujemo prava drugih? itd.

Uzmite papirne (plastične ili kartonske) tanjire, obojite ih, ili stavljajte na njih papir u boji. Nakon postavljanja papira u boji, dete broji prava deteta. Npr. dete ima pravo: na lično ime, na život u porodici, na dom, da ide u školu, da se dobro hrani itd. U svakom tanjiru nacrtajte jedan element prava npr. ako se kaže „Dete ma pravo na lično ime“, dete crta u jednom tanjiru njegovo/njeno ime, ako se kaže „Dete ima pravo na dom“, dete crta na jednom tanjiru kuću, i tako redom, koliko prava želi dete da kaže.

Po završetku crteža, tanjiri se vežu konopcem kao ogrlica i okače se na ivice stolica ili mogu se lepiti lepljivom trakom i na zidu. U trenutku kada roditelj ili staratelj kaže „Deca imaju pravo na dom“, dete pogodi loptom (ili nekom krpom napravljenom kao lopta) tanjir sa traženim pravom. Tako se nastavlja i sa ostalim pravima koja su izrađena. Po želji, mogu se menjati uloge.