Klovn slavi

Očekivani rezultat: dete menja način kretanja na osnovu muzike.

Odvijanje aktivnosti– Uzmite karton i nacrtajte masku klovna i ukrašavajte po želji i raspoloživim materijalom, a takođe se može napraviti po želji i kapa.

Nakon izrade i modeliranja maske, iseče se maska i veže se koncem u glavi deteta. Zatim roditelj ili staratelj razgovara sa detetom koju proslavu slavi, pitavši ga: Kako se osećaš povodom ove proslave? Da li ti se sviđa kada nasmeješ druge, ili voliš kada te neko drugi nasmeje? Šta si izabrao za nastup povodom ove proslave? itd. Roditelj ili staratelj uzima naslove pesama i plesova koje dete izabere. Dete prilagođava pokrete muzici i trudi se da stvori atmosferu radosti za proslavu.


Podstaknite dete
da vam kaže kojideo igre najviše voli. Kako će organizovati rođendansku proslavu za nekog drugara ili drugaricu? itd.

Radni list preuzmite OVDE.