Očekivani rezultat: Dete gradi palatu, nastojeći da je podigne što je više moguće

Materijali i sredstva: štipaljke za veš, štapići u boji

Razvoj aktivnosti: Razgovarajte sa detetom o tome čime se zgrade grade? Koliko spratova ima palata u gradu i koja je najviša? Pitajte dete da je arhitekta, na koliko spratova bi sagradio svoju palatu? Zašto bi je izgradio tako visoko i da bi bila izdržljiva koji materijal/e bi koristio za izgradnju?

Uzimaju se štipaljke za veš i štapići u boji i demonstriraju prvo roditelj ili staratelj, a potom dete isprobava. .Da izazov nakon podizanja palate bude zanimljiviji, dokazuje se i težinom koliko težak pod palate može da podnese kada je dobro i čvrsto izgrađen. Ali mogu se isprobati i drugi modeli igara.