Očekivani rezultat: Dete uspeva da završi aktivnost uprkos preprekama na koje nailazi dok završava tangram.

Materijali i sredstva: A4 beli papir, papir u boji, makaze, lenjir.

Razvoj aktivnosti: Na belom A4 listu nacrtajte lenjirom kvadrat na celom listu (pomaže roditelj ili staratelj). U istoj veličini kvadrata, kvadrati su nacrtani i na obojenim listovima. Kvadrati na obojenim listovima su izrezani u različite oblike kao u datom modelu. Dete slaže oblike obojenih listova na beli papir. Tokom rada dete poštuje konture oblika kao princip formiranja mozaika.

Igru se može igrati isprobavanjem drugih načina sortiranja oblika.