Moj album

Materijali i alati: album sa slikama, radni list A4 formata

Organizacija aktivnosti:

Uzimaju se albumi sa slikama deteta. Zajedno sa detetom gledajte slike i komentarišite svaku od njih, sa posebnim naglaskom na slike koje prikazuju promene tokom rasta. Komentare daje dete. Zatim se traži da odabere slike kada je bilo novorođena beba, stara godinu dana, dve godine, tri godine, četiri godine i pet godina (ukoliko je dete napunilo). Bira se po jedna slika za svaki uzrast. Dete treba da poređa slike u rastućem redosledu: bebe, stare godinu dana, dve, tri, četiri i pet godina. Posle ređanja slika dete opisuje razliku između njih, npr. dok sam bio beba nisam mogao da hodam, kada sam imao godinu dana počeo sam da hodam itd.

Podstaknite dete da se priseti mnogih događaja sa prikazanih slika.