Benim albümüm

Malzemeler ve araçlar: Fotoğraf albümü, A4 çalışma sayfası

Aktivitenin organizasyonu:

Çocuğun fotoğraflarının bulunduğu albümler alınır. Çocukla birlikte, resimlere bakarlar ve büyüme sırasındaki değişiklikleri gösteren resimlere özellikle vurgu yaparak her biri hakkında yorum yapılır. Yorum yapma çocuk tarafından yapılır. Daha sonra yeni doğmuş bir bebekken, bir yaşında, iki yaşında, üç yaşında, dört yaşında ve beş yaşında (eğer çocuk doldurmuşsa) fotoğrafları seçmesi istenir. Her yaş için bir fotoğraftan seçilmiştir. Çocuk resimleri büyüme sırasına göre sıralamalıdır: bebek, bir yaşında, iki, üç, dört ve beş yaşında. Sıraladıktan sonra çocuk resimler arasındaki farkı açıklar, örn. bebekken yürüyemiyordum, bir yaşındayken yürümeye başladım vs.

Çocuğu, baktığı resimlerden birçok olayı hatırlaması için teşvik edin.