Luaj e forcohem

Lejojini fëmijët të zgjedhin se cilën lojë duan ta luajnë sot. Ata mund të zgjedhin edhe më shumë se një lojë.

1. Rrëzojmë shishet 

Për këtë lojë ju duhet pak hapësirë, disa gota plastike ose shishe të vogla plastike dhe një top me madhësi mesatare.

– Vendosni gotat ose shishet e vogla të plastikës në fund të dhomës dhe kërkoni nga fëmija që ta gjuajë topin drejt tyre.

– Fëmija e përsërit lojën disa herë duke synuar që të rrëzojë sa më shumë gota dhe/ose shishe. Edhe ju mund të luani bashkë me ta. Rriteni gradualisht largësinë e gotave dhe/ose shisheve prej nga fëmija e gjuan topin.

2. Eci nëpër shenja – Për këtë lojë ju duhen disa tasa plastik, një ose dy tenxhere që nuk i përdorni, apo dy-tre objekte të tjera të forta të cilat i vendosni përmbys në dysheme. Vendosini sipas një rruge të caktuar. Fëmija, pa çorape, ecën mbi objektet e vendosura. Ecja përsëritet disa herë, duke synuar që fëmija ta kalojë të gjithë rrugën pa u rrëzuar.

3. Kërce sipas formave – Në dysheme i vendosim format e  vizatuara të të dy shputave ose vetëm të njërës shputë në drejtime të ndryshme [sikur në foton djathtas]. Fëmijët kërcejnë me një këmbë ose me të dyja këmbët sipas drejtimit të shputës që është vendosur në dysheme.